1-094394

CÔNG TRÌNH KHÁCH SẠN TRƯỜNG SƠN TÙNG 5 HOTEL

1-094394

  • Lắp đặt hệ thống camera quan sát.
  • Cung cấp phần mềm, máy tính, máy chấm công, máy bộ đàm.
  • Nâng cấp hệ thống wifi cũ thành hệ thống wifi công suất lớn.