IMAG4637

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

  • LẮP ĐẶT CAMERA  TẠI CÁC CHI CỤC THI HÀNH ÁN SƠN TRÀ, CẨM LỆ, VÀ CỤC THI HÀNH ÁN ĐÀ NẴNG
  • THI CÔNG HỆ THỐNG MẠNG ĐIỆN THOẠI TẠI CỤC ĐÀ NẴNG VÀ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ